Rođeni za inovacije

LINIJE PROIZVODA - Procesni kranovi

Automatski tok materijala sa Demagovim procesnim kranovima

Potpuno automatizovani procesni kranovi su optimizovani tako da zadovolje sve specifične zahteve datog procesa. Oni komuniciraju pomoću integrisanih kontrolnih sistema najvišeg nivoa, poput skladištenih kompijuterskih sistema. Sva kretanja, uključujući i podizanje i spuštanje tereta, kontrolisano je kompijuterskim programima. Neprekidan nadzor nije potreban.Manuelne intervencije su svedena na eventualno hitno stopiranje procesa ili prebacivanje na ručno komandovanje procesnog krana.

Ekonomski aspekat nije jedini ali ima največi uticaj prilikom odabira kontrole krana. Postoji jasna potreba za automatizacijom, kada dizalica povezuje proizvodnju, skladištenje i otpremu kao sastavni deo logističkog rešenja. U ovom slučaju dizalica ima veliki uticaj na efikasnost, fleksibilnost i konačno na profitabilnost celog procesa.

Upotreba automatskog krana zahteva blisku saradnju između vlasnika, planera i proizvođača u ranoj izradi procesa. Samo koordinisan timski rad od planiranja, formiranja procesa do puštanja u rad, može da osigura da će integrisani sistem funkcionisati dobro mnogo godina .

Demagovi procesni i prozvodni kranovi u livnicama

Teški uslovi rada u livnicama , sa velikim i teškim teretima, složene transportne procese i visoke ili izuzetno promenljive temperature, zahtevaju visok nivo bezbednost i funkcionalne pouzdanosti sistema koji se koriste.

Procesni polu ili potpuno automatski kranovi za proizvodnju čelika

Sistemi koji se koriste u industriji čelika treba da omoguće što efikasnije i fleksibilnije rukovanje tereta. Demag dizalice garantuju stalnu dostupnost i visoku iskorišćenost kapaciteta u skladišnim objektima , kao i potrebnu fleksibilnost za rukovanje proizvoda, materijala itd. Sistemi za upravljanje materijalom su odlučujući faktor za profitabilnost u trgovini čelikom, dok imaju, takođe i veliki uticaj na efikasnost i fleksibilnost celokupnog procesa proizvodnje. Trend ka potpunoj automatizacije sve je više i više u porastu zbog same efikasnosti procesa proizvodnje. Najveći doprinos pružaju koncepti kranova razvijeni od strane Demag Cranes & Components, koji su prilagođeni da zadovolje sve specifične potrebe pojedinih procesa , da zadovolji sve zahteve industrije, za jasno i pouzdano organizovanje skladišta sa visokim nivoom iskorišćenosti kapaciteta.

Demagovi procesni i proizvodni kranovi u papirnoj industriji

S jedne strane, industrija papira zahteva visok nivo pouzdanosti prilikom opsluživanja mašina za papir. S druge strane, efikasno skladištenje i pronalaženje rolni papira zahtevaju visok nivo automatizacije i istovremeno, glatko i precizno rukovanje. DEMAG dizalice su specijalno razvijene da zadovolji te potrebe..

Procesni kranovi i u ostalim granama industrije

Pored navedenih, Demagovi procesni kranovi su našli svoju primenu i u postrojenjima za odlaganje i reciklažu otpada, u industriji cementa i kreča, za transport i razmeštanje kontejnera, u avio i automobilskoj industriji kao i u mnogim drugim granama industrije.

Galerija proizvoda

Pošaljite nam zahtev za ponudu

Ukoliko razmišljate o sveobuhvatnim rešenjima transportnih problema, ili su vam potrebna
konsultativna rešenja, naš stručni tim vam stoji na raspolaganju.
Do sada smo realizovali preko 500 projekata,
a taj broj raste na dnevnom nivou.

Pošaljite zahtev