Rođeni za inovacije

Linije proizvoda - Standardni kranovi

Standardni kranovi

Klasične dizalice sa kolicima na glavnom nosaču, odnosno ispod glavnog nosača u varijanti sa jednim ili dva glavna nosača, nosivosti do 50 t, raspona do 50m.

Jednogredan mosna dizalica sa kutijastim glavnim nosačem

Tehnički podaci:
– nosivost do 10t
– raspon do 30m
– brzina dizalice do 40m/min
– brzina maćke do 30m/min
– brzina dizanja do 12,5m/min

Jednogredne viseće mosne dizalice

Demagove viseće jednogredne mosne dizalice se instaliraju na već postojeću krovnu strukturu hale ili fabrike, čime je omogućena maksimalna radna površina.

Tehnički podaci:
-nosivost do 8t
-raspon do 24m
-brzina dizalice do 40m/min
-brzina maćke do 30m/min
-brzina dizanja do 12,5m/min

Jednogredna mosna dizalica sa glavnim nosačem od valjanih profila

Ovaj tip dizalice, sa glavnim nosačima od valjanog čeličnog profila, i specijalno konstruisanim nosačem vitla i kuke, predstavljaju najpovoljnije rešenje za male terete i relativno male raspone.

Tehnički podaci:
– nosivost do 12,5t
– raspon do 18m
– brzina dizalice do 40m/min
– brzina maćke do 30m/min
– brzina dizanja do 12,5m/min

Dvogredne mosne dizalice

Dvogredne mosne dizalice imaju, bez premca, najveću nosivost za sopstvenu težinu. Geometrijske karakteristike ove dizalice omogućavaju veće visine dizanja, zato što se mačka kreće po gornjim pojasevima glavnih nosača i što kuka može da se pozicionira između njih. U zavisnosti od zahteva, dizalica moze biti opremljena daljenskom kontrolom ili kabinom za upravljanje.

Tehnički podaci:
-nosivost do 50t
-raspon do 30m
-brzina dizalice do 40m/min
-brzina maćke do 25m/min
-brzina dizanja do 12,5m/min

Galerija proizvoda

Pošaljite nam zahtev za ponudu

Ukoliko razmišljate o sveobuhvatnim rešenjima transportnih problema, ili su vam potrebna
konsultativna rešenja, naš stručni tim vam stoji na raspolaganju.
Do sada smo realizovali preko 500 projekata,
a taj broj raste na dnevnom nivou.

Pošaljite zahtev